Σεπτέμβριος 2021
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
30 Αυγούστου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

31 Αυγούστου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

1 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

2 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

3 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

4 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

5 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

6 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

7 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

8 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

10 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

11 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

12 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

13 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

14 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

9:00 pm: Amathus (Old Limassol) by Andreas Efesopoulou

15 Σεπτεμβρίου, 2021 16 Σεπτεμβρίου, 2021 17 Σεπτεμβρίου, 2021 18 Σεπτεμβρίου, 2021 19 Σεπτεμβρίου, 2021
20 Σεπτεμβρίου, 2021 21 Σεπτεμβρίου, 2021 22 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

23 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

24 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

25 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

26 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

27 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

28 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

29 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

30 Σεπτεμβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

1 Οκτωβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

2 Οκτωβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

3 Οκτωβρίου, 2021

9:00 pm: 45 Θάλασσες, 45 Σιωπές

Return to calendar